ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Doğal kaynakları koruyan, çevreye saygılı, sağlıklı ve çalışılabilir çalışma ortamı sağlamayı,
  • İlgili Çevre Yasa ve Yönetmelikleri dahil tüm uygunluk yükümlülüklerini tayin etmeyi, operasyonlarını bu uygunluk yükümlülüklerine göre yapmayı, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini değerlendirmeyi, çıkan uygunsuzlukları düzeltmeyi,
  • Çevre Risk Değerlendirmelerinin yapılmasını sağlayarak, risklerin çalışanlarca benimsenmesini sağlamayı,
  • Atık azaltıcı, yenilikçi teknolojik yatırımlar ile etkin bir atık yönetimi sistemini oluşturmayı,
  • Kirliliğin önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamayı,
  • Tüm faaliyetlerimizi Çevre Yönetim Sistemi gereklerine uygun olarak düzenlemeyi ve bu gereklere uymayı,
  • Çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm ilgili tarafların çevreyi koruma sorumluluğunun ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemesini, bu konuda sürekli olarak gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlamayı taahhüt eder.