ORTAK DEĞERLERİMİZ

 • Müşteri odaklı, insana ve çevreye saygı üzerine kurulu yönetim anlayışına sahip olmak,
 • Müşterilerine ve çalışanlarına, Evren Hassas Döküm için farklı olduklarını hissettirmek,
 • Kalite sürekliliğini tüm paydaşlarıyla, bir yaşam şekli olarak algılamak ve yaşatmak,
 • İş sağlığı ve iş güvenliği konularında “önce iş güvenliği” felsefesi ile çalışmak,
 • Kalitenin zirvesinde durabilmek için üstün gayret göstermek,
 • Sosyal sorumluluğun bir gereği olan topluma ve çevreye duyarlı hizmet anlayışıyla, çeşitli etkinliklerin içinde olmak,
 • Tasarrufa önem verip en güvenilir çözümleri, en ekonomik şekilde sağlamak,
 • Etik kurallara uygun, şeffaflık ve dürüstlük ilkesiyle çalışmak,
 • Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, zamanı, kaynakları ve işgücünü verimli kullanıp, müşterilerine rekabette avantaj sağlamak,
 • Taahhütleri yerine getirme konusunda hassasiyet göstererek, güvenilir ve uzun vadeli ilişkiler kurmak,
 • Müşterileri ve çalışanları için güven yaratarak, bilgi güvenliği ve gizlilik esaslarına saygı göstermek,
 • Bireysel ve kurumsal gelişimi sağlamak için dünyada ve sektöründe meydana gelen tüm gelişmeleri takip etmek, yenilikleri kendi süreçlerine hızlı bir şekilde uyarlamak,
 • Çalışanların, nitelikli, verimli, yaratıcı çalışmalarını destekleyerek onlar için gelişim imkanları bulunan ve kendilerini ait hissedecekleri bir kurum olmak.