HASSAS DÖKÜM ÜRETİM SÜREÇLERİ

Kalıp Tasarım ve Üretimi

Hassas Döküm Yöntemi ile üretilecek her parçanın mum....

DEVAMINI OKU

Seramik Kalıp Üretimi

Hassas Döküm talep edilen ürüne en iyi döküm parametre...

DEVAMINI OKU

Kumlama ve Son İşlem

Kum ve oksitleri tamamen çıkarmak için parçalar önce tambur kumlamada...

DEVAMINI OKU

Mum Model Üretilmesi

Mum model üretilmesi hassas döküm prosesinde ilk aşamadır.

DEVAMINI OKU

Mum Boşaltma İşlemi

Mum giderme işlemi için seramikle kaplanmış salkımlar otoklav...

DEVAMINI OKU

Kalite Kontol ve Paketleme

Son olarak parçalar boyutsal kontrol ve gözle kontrol edilerek hatalı...

DEVAMINI OKU

Mum Montaj

Oluşturulan mum modeller yapılan göz kontrolün ardından havya...

DEVAMINI OKU

Döküm

Dökümü yapılacak malzemenin kimyasal analizine uygun...

DEVAMINI OKU

Seramik Kaplama

Seramik operasyonu hassas döküm tekniği için en kritik kademe...

DEVAMINI OKU

Kabuk Kırma, Kesim ve Taşlama

Döküm sonrası soğumaya bırakılan seramik kabuklar pnömatik...

DEVAMINI OKU