Seramik Kalıba Döküm Yöntemi ve Avantajları

Seramik kalıba döküm yöntemi hassas döküm yönteminden türetilmiş olup, farklı modellerin tekrar kullanılabilmesi ve yöntemin standart dökümhane imkanlarıyla uygulanabilmesi avantajlarıdır.

Seramik Kalıba Döküm Yöntemi Hangi Durumlarda Tercih Edilir?

Seramik kalıba dökümde hassas dökümde olduğu gibi boyut sınırlaması yoktur ve özellikle yüksek sıcaklıkta eriyen metallerden karmaşık biçimli, yüzey kalitesi yüksek, boyutları hassas ve kusursuz döküm parçalarının üretilmesi mümkündür. Bu nedenle seramik kalıba döküm, boyut bakımından mum modellerin kullanılmasının mümkün olmadığı  veya üretilecek parça adedi bakımından mum modelin üretiminde kullanılan metal kalıba yatırım yapmanın maliyet ve zaman bakımından uygun olmadığı durumlarda tercih edilir.

Seramik Kalıba Döküm Yöntemini Hassas Döküm Yönteminden Farkı Nedir?

Seramik kalıba döküm yöntemi kalıp malzemeleri, dökülen metal alaşımlar, elde edilen döküm kalitesi vb. özellikler açısından hassas döküm yöntemi ile benzerlik gösterse de başlıca farkı, geleneksel kum kalıba döküm yöntemlerinde olduğu gibi modellerin tekrar kullanılabilir olmasıdır.

Seramik Kalıba Döküm Yöntemi Nasıl Gerçekleştirilmektedir?

Seramik kalıba dökümde kalıcı kalıplar kullanılır. Hassas dökümde olduğu gibi seramik kalıba dökümde de kalıplar harcanabilir.

Yapılışı :

  1. Seramik bulamaç kalıba dökülür.
  2. Daha sonra yukarıda anlatılan adımlardan sonra kalıp sonra çıkarılır.
  3. Uçucu maddeler(volatiles) üfleç yardımıyla uzaklaştırılır.
  4. Daha sonra 1000 ° C sıcaklıkta bir ocakta fırınlanır.
  5. Kalıp şimdi yüksek sıcaklığa dayanıklı hale gelmiştir.

Bu işlem çok pahalıdır  fakat, parçanın çok ince detaylarına kadar, düzgün yüzeyli ve çok yüksek boyutsal kararlılıkta üretimini sağlar.

Kaynaklar:

  1. https://slideplayer.biz.tr/slide/2996330/
  2. https://www.scribd.com/document/85513732/9-Seramik-Kal%C4%B1ba-Dokum